Kontakt
Föreningen
Om oss
Styrelsen
Länk till den gamla hemsidan
Övriga länkar
Nyheter Våra projekt Rapporter Stöd oss




Styrelsen

Ordförande:

Monica Ohlsson
mejl: monica@animalprotection.se
tel. 08 579 33 165
Presentation

Sekreterare:

Eva-Christine Bergström
mejl: ecbergstrom@gmail.com
Presentation

Kassör:

Anette Klingborg
mejl: anette@klingborg.org

Ledamot:

Ingrid Sunding
mejl: ingrid@djurskyddiost.se Presentation

Ledamot:

Lotta Svedberg
mejl: lotta_svedberg@telia.com Presentation

Suppleant:

Hanna Michnik
mejl: hanna.michnik@gmail.com Presentation