DiÖ gör en akut insats för hästar i Litauen - April 2013Genom vår nya samarbetspartner i Litauen, OPAN (Organization for the Protection of Animals) fick vi vetskap om ett allvarligt fall av hästar som far mycket illa (ja, det var värre än så) hos en bonde. Denne man hade fått EU-bidrag för att föda upp hästar. Pengarna tog han emot men hästarna, ca 150 st, lämnade han åt sitt öde. När några av dem började springa omkring i närliggande by och leta mat och vatten började de boende ana oråd och anmälde till myndigheterna. Det visade sig då länsveterinären kom till platsen att många av de ursprungligen 150 hästarna hade dött av svält, många var i så dåligt skick att de fick avlivas. Men för ett 20-tal av hästarna menade veterinären att det fanns en chans för ett vidare liv. Men pengar saknades för transport till två statliga stall liksom till veterinärvård. Tack vare att OPAN sände ut ett SOS kunde styrelsen i DiÖ fatta ett snabbt beslut om att bistå med de medel som fanns tillgängliga för oförutsedda händelser. Hästarna har det nu efter omständigheterna bra. OPAN besöker stallarna för att försäkra sig om att vården fungerar. Allra helst skulle man vilja flytta hästarna till några andra stall man känner väl till, men för att detta ska kunna ske behövs det ett domstolsbeslut. Vi får se. Bonden kommer dock att få sitt straff. Han kommer att ställas inför rätta. Den här händelsen har väckt mycket uppmärksamhet i Litauen, vilket är bra. DiÖ har också skrivit till den litauiska veterinärmyndigheten för att informera om att denna händelse också har väckt internationell uppmärksamhet. Kanske att djurskyddet nu kan bli bättre i Litauen.

Det finns hemska bilder från bondens stall men vi vill inte gärna publicera dem. De är alltför otäcka.