Rumänien, ROLDA - Dana Costin
PROJEKTET AVSLUTAT2008 - Samarbetet med Rolda i Rumänien avbryts

Då Djurskydd i Östeuropa (DiÖ) under senare år har känt en ökande tveksamhet inför verksamheten vid Rolda, bl a har vi inte fått in erforderliga verksamhetsrapporter och donerade pengar har inte redovisats på ett tillfredsställande sätt. Vi har därför fattat beslutet att avbryta samarbetet med Rolda. För oss i DiÖ är det mycket viktigt att vi kan vara säkra på att bidragsgivarnas pengar kommer till bästa möjliga användning i de hundhem vi stöder.

Sedan 2006 är föreningen ROLDA (ROmanian League in Defense of Animals) i Galati ett av våra stödprojekt. ROLDA består av en liten kärntrupp, bara 2-3 personer, som dock har en god förmåga att omge sig med intressenter. Grundarna, det trettioåriga samboparet Rolando och Daniela, har alltsedan starten 2003 haft samarbete med privatpersoner och föreningar i både USA och Europa. Samarbetet har främst bestått av handgripliga insatser i särskilda kampanjer (såsom masskastrering) och större engångsgåvor. Vad som saknats är någon som kan sponsra föreningen regelbundet. Den rollen fyller nu Djurskydd i Östeuropa.

Idag lever inte ROLDA-grundaren Rolando längre. Han gick bort i levercancer endast 30 år gammal julen 2005. Daniela (eller ”Dana”) axlar nu ensam rollen som föreståndare för verksamheten. Detta gör hon samtidigt som hon studerar juridik för att kunna öppna en advokatbyrå med fokus på djurskyddsärenden. Dana har ingen direkt lön av DiÖ, utan ett månatligt bidrag om några tusenlappar. Bidraget betalar i första hand maten och vatten-tillgången för de flera hundra gatuhundar som ROLDA sörjer för.

Dana har ganska ofta hjälp av volontärer, som kommer och bor på ROLDA:s shelter strax utanför Galati. I augusti -07 kom det tre tjejer från USA. DiÖ har varit representerat där av Liselotte, i samband med det kontrollbesök vi alltid gör vid nya sponsringsåtaganden.

På sheltret finns omkring fyrtio hundar. ROLDA:s stora bekymmer har alltid varit att till-strömningen av hundar är mycket större än utskrivningen. Detta är ett problem Dana delar med de flesta shelters i södra och östra Europa, men i till exempel Spanien bortadopteras en hel del hundar till lokalbefolkningen – något som är mycket svårt att få till stånd i Rumänien. Folk är helt enkelt inte intresserade. Dessutom har de styrande på olika sätt sett till att göra det svårt för vanliga medborgare att hålla husdjur. Ingen vet riktigt varför. Tillverkning av hundfoder har till exempel inte uppmuntrats, så nu finns ganska få tillverkare, som måste ta ut höga priser för sin mat. Djurartiklar är också mycket dyra att importera. Med tanke på hur oerhört många lösdrivande hundar Rumänien haft alltsedan kommunisttiden (de finns i varje gathörn!), torde myndigheterna ha mycket att vinna på att uppmuntra medborgare att ta sig an dem. ROLDA jobbar flitigt på att hitta föreningar runtom i Europa som är villiga att hjälpa dem omplacera rumänska hundar utomlands.

Utöver shelterhundarna tar ROLDA också hand om 2-300 hundar på kommunens uppsamlingsplatser – ”the Local Pounds”. Det finns två stycken i Galati, och Dana kallar dem helt enkelt för det första och det andra pound:et. Det första pound:et är det som har bäst standard. Av någon anledning har ROLDA fått större tillåtelse av kommunen att gå in och verka där, än på det andra pound:et. Vården av hundarna består i att utfodra och ge dem vatten (de skulle inte ens ha något vatten om inte ROLDA var där!), samt att bygga vindskydd åt dem. Vindskyddet är bättre än inget alls, även om Dana helst skulle önska att det fanns pengar till värmeinstallation. Hundarna på det andra pound:et är ett större orosmoln – där gillar personalen inte att föreningar kommer och lägger sig i. ROLDA ligger just nu i aktiv kommunikation med kommunen om att även släppas in på detta pound. Ibland ”köper” ROLDA personalinsatser på den bättre kommunala uppsamlingsplatsen genom att i kommunens ställe betala foder- och lokalvårdsräkningar.

Gå in på ROLDA:s hemsida och läs mer: