FAKTA OM RYSKA SÄLSLAKTEN, februari 2008Vid den ryska kusten i Arkhengelsk, Murmansk, slaktas sälungar med grymma metoder, trots protester från både ryska djurskyddsorganisationer och omvärlden.

Sälungarna föds i slutet av februari och i mars. Slakten sker när ungarna är nyfödda eller upp till några veckor gamla. Ryssland är det enda land som tillåter slakt på ungar som är yngre än 14 dagar. Sälarna jagas med harpun från båtar.

Av ekonomiska skäl har sälslakten varit begränsad under några år, men ökade igen under 2007 genom samarbete med ett norskt företag och stöd från den ryska regeringen.

Det är ett samarbete mellan lokala myndigheter i Arkhengelsk och det norska säljaktsföretaget Riber Skinn AS som satt fart på sälslakten. Under 2007 bidrog det norska företaget med en båt under två veckor. Nu under 2008 kommer verksamheten att utökas kraftigt. 20 båtar har beställts av Riber och kommer så småningom att skänkas till lokala säljägare. Antalet sälar som norrmännen får slakta har också ökats, med mer än 600%. År 2007 fick de norska sälslaktarna en kvot på 15 000 sälar på den ryska isen. År 2008 har kvoten ökats till 27 000 djur. De lokala sälslaktsföretagen i Arkangelsk rapporterade att de hade en kvot på 70 000 djur förra vintern. Det är osäkert hur många de verkligen slaktade. Särskilt som reglerna säger att man istället för varje vuxen säl får döda 2,5 sälungar.

Tidigare har sälungar fraktats levande till kusten med helikopter. De har förvarats i burar under några veckor på s.k. "sälfarmer" innan de slaktats. Denna verksamhet upphörde när flygbränslet blev för dyrt. Det finns planer på att starta "sälfarmer" igen, men har vi inga uppgifter om att det skett ännu.

Jakten stöds ekonomiskt av ryska regeringen och även av norska regeringen, som vill hålla igång sälslakten för att minska konkurrensen om fisken. Riber och den norska sälslakten stöds med statliga bidrag. Riber är största inköparna av sälskinn även från Kanada, men det är en olönsam verksamhet. För några år sedan fick Riber bidrag från norska regeringen för att bränna sälskinn när de inte gick att sälja!

Lokalt i Arkhangelsk/Murmask hoppas man på att skapa nya jobb för att utrusta säljägarna och ta hand om sälungarna, skinnen och kropparna. Vi föreslår att man istället satsar på ekoturism, vilket varit ett lönsamt alternativ till sälslakt utanför Kanadas kust.

Mer information som bekräftar Norges stöd till sälslakten:

http://www.barents.no/rieber-skinn-as-has-proposed-to-the-pomors.538786-43294.html

http://www.norway.org/policy/environment/sealing/sealing.htmHär nedan finns två brev som du kan kopiera och skicka till ryska presidenten Putin respektive till norska regeringen. Gör det snarast, eftersom sälslaktssäsongen varar under februari-april.Be president Putin att godkänna den tidigare föreslagna djurskyddslagstiftningen (som ger ett bättre skydd för alla djur, inte bara sälar) och att se till att sälungarna skyddas.Be norska regeringen att omedelbart upphöra med sitt ekonomiska stöd till sälslakten i Ryssland.Skicka gärna ett meddelande till oss om att du skickat ett eller båda breven! Adress: info@djurskyddiost.se

Brev till president Putin

Brev till norska regeringen

Fler protestbrev till Ryssland om sälslakten

Elenas brev, March 2008

Elenas rapport, March 2008