Kontakt
Föreningen
Om oss
Styrelsen
Länk till den gamla hemsidan
Övriga länkar
Nyheter Våra projekt Rapporter Stöd oss
Nyheter

4 augusti 2017:
Vi i Djurskydd i Östeuropas styrelse har, efter moget övervägande, beslutat oss för att avsluta vårt samarbete med hundhemmet EMIR i Polen. Vi har uträttat mycket tillsammans med Krystyna och Tomek sedan 2007. Ett antal hundar har fått svenska hem, men framför allt har vi satsat på att stötta hundhemmet på plats. Det har handlat om veterinärvård, kastreringar, hundkojor, mat m m. Vi kunde också för några år sedan hjälpa till så att EMIR kunde införskaffa en bra bil. Den behövs när hundar måste köras till veterinär eller hämtas upp ute på landsbygden.
Från och med 2015 har EMIR fått betydligt bättre ekonomi tack vare att EMIR åter fått status som NGO (Non Governmental Organization). Det innebär att människor i Polen åter kan skänka 1% av sin skatt till EMIR. Tidigare år har Djurskydd i Östeuropas bidrag varit en förutsättning för EMIRs överlevnad men så är det inte längre. De har också nu en väl fungerande volontärgrupp som är aktiva på Facebook och därigenom når fler givare.
Vi har därför kommit till slutsatsen att vårt bidrag med stor sannolikhet kan göra mer nytta på annat håll, t ex i kastreringsprojekt, något vi gärna vill prioritera. Vi hoppas att medlemmar och faddrar fortsatt vill stödja oss i detta arbete.
Vi vill poängtera att det inte ligger någon dramatik i detta beslut, och vi kommer säkert att även fortsättningsvis ha kontakt med EMIR på ett eller annat sätt. Flera av oss har ju eller har haft hundar från EMIR, t ex Baccus och Ludka, så det är svårt att klippa av banden helt.


The Board of Baltic Animal Care has, after certain consideration, decided to bring to an end our financial cooperation with the shelter EMIR in Poland. We have carried out quite a lot together with Krystyna and Tomek since 2007. Some dogs have got Swedish homes. But our cooperation has most of all been directed to neutering, vaccinations and veterinary treatments, equipments etc. We have also contributed to a decent car with ample space for bigger dogs. As from 2015, EMIR has a much better economy thanks to the fact that they have again received status as a Non Governmental Organization (NGO), which means that Polish people can give 1% of their tax deductions to EMIR . Earlier EMIR was very much dependent on the contribution from Baltic Animal Care. EMIR is also lucky enough to have many volonteers who are active on Facebook. That also renders more sponsors.
The Board has therefore come to the conclusion that our present contribution to EMIR can make more use in other projects, i.a. in neutering programmes. That is something we have always given priority.
We hope that our members and sponsors will agree with this policy and continue to support Baltic Animal Care. We would like to point out that the split is undramatic. We still appreciate the work carried out at EMIR. Some of us will most certainly also keep in touch as we have or have had dogs from EMIR.


3 april 2017:
Nu har vi äntligen en nyhet från Litauen.
Vi kommer att från och med nu och åtminstone året ut sponsra ett nytt hundhem i Vilnius, Tautmiles Globa (Tautmiles är föreståendarens förnamn).
Vårt första samarbetsprojekt gäller en hund, Steven, med svår allergi. Han behöver ta dyr medicin och också äta kostsam specialmat.
Steven kommer pga sin alltergi troligen inte att kunna adopteras. Vi i DiÖ kommer att följa hans utveckling och ser fram emot rapporter och bilder.


News from Lithuania. We cooperate as from now with a new dog shelter in Vilnius, Tautmiles Globa.
Our first project concerns the dog Steven with serious allergy problems.
He needs special medicine and special cost, both very expensive.
We will pay for the medicine for the rest of the year to begin with.
Steven will probably not be adopted and will spend the rest of this life in the shelter.