Lettland, Riga - Animal Protection Group, Astrida KarklinaVåra lettiska kollegor i Animal Protection Group fortsätter att framgångsrikt driva två djurhem i Riga. Dels föreningens eget djurhem i stadsdelen Jugla, med plats för ca 25 hundar, och dels det kommunalt ägda djurhemmet, med plats för ca 40 hundar och 30-40 katter. Djurhemmen har varit i drift sedan 1999 respektive 2003. Mer än 1 800 hundar har blivit omhändertagna och framgångsrikt omplacerade under den här tiden.

Under alla år som vi har stött verksamheten har vår kontakt varit Astrida Karklina, som leder arbetet på kommunens djurhem. Samarbetet mellan hennes team och kommunen är mycket gott, och sedan mars 2003 har föreningen kontinuerligt fått ekonomiska bidrag till kastreringskampanjer av hemlösa katter. På samma gång avmaskas och behandlas djuren även för eventuella sjukdomar, och förs när de är klara tillbaka till det kvarter där de bor. Programmet kallas för ”catch, sterilize, release”. Men Rigaborna hjälper också till genom att ringa till Animal Protection Group, och be veterinärerna att komma och kastrera katter på deras bakgårdar. Många bidrar dessutom med veterinärkostnaderna.

För övrigt går mycket av Animal Protection Groups tid åt till att ta fram underlag för ny lagstiftning om djurskydd. Lettland har haft en djurskyddslag sedan år 2000, men den behöver hela tiden förbättras. Fortfarande går det exempelvis inte att ta ifrån en person hans djur, även om det är vanskött, eftersom djuret räknas som egendom. Men föreningen lägger också ner en hel del arbete på att utbilda och informera allmänheten om djurskydd, bland annat genom att ta emot skolklasser på studiebesök i Jugla.

Nu är det tolv år sedan Astrida och hennes kollegor inledde sitt arbete i Riga, och faddrarna i Djurskydd i Östeuropa har varit med ända sedan starten. Det månatliga bidraget på 300 Latv (ca 4 000 kr) i månaden till Animal Protection Group ger livsviktig trygghet. Med vår hjälp har djurhemmen bland annat kunnat bygga rastgårdar, dra in elektricitet och vatten och isolera hundkojorna. Det har hänt otroligt mycket under de här åren, och stora framsteg har gjorts för att förbättra djurens situation.

Animal Protection Group har ett mycket gott rykte både i Lettland och utomlands och är medlemmar i World Society for the Protection of Animals (WSPA, sedan 2000) och Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, sedan 2003).

Lite bakgrundsinformation:
Den första lettiska djurskyddsorganisation vi arbetade med var Dzivnieku Draugs (medlemmar i Eurogroup for Animals), och på det sättet lärde vi känna Astrida. När hon därefter bildade en egen organisation Dzivnieku Patversme valde DiÖ att följa henne, eftersom vi hade byggt upp en sådan nära relation och visste att det skulle gå bra. Animal Protection Group står under LKFs (Latvijas kinologiska federacijas) beskydd, men fungerar som en lokalavdelning och har en helt självständig verksamhet.

Dzivnieku Patversme:s hemsida:

Mejladress till Astrida: info@patversme.lv