"Hjälp oss add rädda de hemlösa, de lidande, de mest utsatta djuren"Polen, Warszawa, EMIR - Tomasz Sroczynski (fram till 30 mars 2012 - Krystyna Sroczynska)EMIR är en djurskyddsorganisation som verkar över hela Polen. Ordförande och ledande tills 1 april 2012 hade varit Krystyna Sroczynska (nu har hennes son, Tomasz Sroczynski, tagit över ordförandeposten, Krystyna är dock fortfarande mycket aktiv). På hennes gård i Zabia Wola ett par mil söder om Warszawa, driver föreningen ett hundhem där det för närvarande finns runt 120 hundar. Det finns även en filial i Krosno Odrzanskie, ca 50 mil västerut, vid gränsen mot Tyskland.

EMIR arbetar mycket med att göra akuta utryckningar då man fått signaler eller direkta nödrop om att djurplågeri eller vanvård pågår.

Hundarna räddas till djurhemmet, de får veterinärvård på universitetssjukhuset som man samarbetar med. Förhoppningsvis ska de så småningom kunna få riktiga hem i familjer, men de som aldrig återhämtar sig riktigt får vara kvar på hundhemmet livet ut.

Krystyna Sroczynska, som försörjer sig med revisors- och bokföringsarbete, följer alltid upp brotten mot djuren och ser till att de lagförs, något som annars inte är självklart.

Till sin hjälp har Krystyna sonen Tomasz, som arbetar på hundhemmet under vardagarna samt ett antal ideellt arbetande volontärer: Anna, Monika, m. fl. Tillfälligtvis anställs andra vid behov och då det finns möjlighet.

Vi fick kontakt med EMIR år 2006 via Hanna Michnik som numera är styrelsesuppleant. Hanna är född i Polen men bor i Göteborg sedan 1984. Tack vare Hannas språk och internet har vi en mycket tät kontakt med både Krystyna och även volontärerna som vi kommunicerar med på engelska. Representanter för DiÖ har besökt EMIR i mars och juni 2006, efter första besöket bestämdes att EMIR ska få ett månatligt stöd från oss.

DiÖ har dessutom bekostat isolerade hundkojor för 46 hundar, oisolerade för 12, tvättmaskin med torktumlare, högtryckstvätt, frys samt möjliggjort byte till en bil av nyare och större modell.

Vi jobbar just nu på att tillsammans med EMIR göra någon form av kastreringskampanj.

Gå in på EMIR:s hemsida och läs mer:

Mejladress till Krystyna: emir2@interia.plBrev till Krystyna, april 2012Polenresan, november 2007