Elenas rapport, mars 2008Sälslaktssäsongen har börjat. I slutet av mars dödades årets första sälungar på den kanadensiska isen. På de ryska isarna brukar slakten komma igång ännu tidigare, men på grund av protesterna startade årets slakt inte förrän 28 mars, samtidigt som i Kanada. De ryska djurskyddsorganisationerna har gjort ett fantastiskt protestjobb med namninsamlingar, teckningstävlingar för barn och stora demonstrationer i flera ryska städer. De har fått media och opinionen med sig, men politikerna i Moskva vill ännu inte ta sitt ansvar.

Elena Bobrova, Djurskydd i Östeuropas kontakt i St Petersburg, är naturligtvis med och arrangerar demonstrationerna och mediakontakterna där. I mitten av mars kunde hon rapportera följande

Protesterna mot sälslakten ökar och dödandet har inte startat än! Några kände TV-personligheter flög till Arkengelsk för att protestera mot sälslakten, och det gav resultat. De lokala myndigheterna i Arkengelsk stödjer nu våra protester och har förbjudit slakten! Men… sälslaktarna säger att det fortfarande är tillåtet enligt nationella regler, så de kommer att fortsätta slakta sälar som planerat.

Jag har skrivit till en mycket känd forskare, som sitter i det ryska parlamentet, för att be om hans stöd. Det ledde till en officiell fråga i parlamentet. Sälslakten har nu diskuterats i parlamentet, inom kommittén för naturresurser. Några av dess medlemmar stödjer slakten, och använder argumentet att det är tradition att slakta säl och använda deras kroppar, bland ursprungsbefolkningarna i norr. Men i verkligheten handlar detta om en kommersiell slakt, där ett norskt företag förser den lokala befolkningen med moderna båtar och lär ut nya slaktmetoder.

Presidentens kansli skickar alla protestbrev vidare till regeringen, men regeringen säger sig inte ha tid att ta upp frågan.

För att få uppmärksamhet för kampanjen mot sälslakt hade man i mars en utställning med fler än 100 teckningar från barn som protesterar mot sälslakten. Det gav mycket mediapublicitet.

Fortsatta protester behövs från omvärlden för att hjälpa de ryska organisationerna att få regeringen att förbjuda sälslakten. Att slakten ännu inte kommit igång är ett mycket gott tecken. Hjälp till att protestera! (länk till protesterna

Bilder från demonstration:

http://community.livejournal.com/save_animals/299430.html