Vad är Djurskydd i Östeuropa?
Djurskydd i Östeuropa – DiÖ – har som mål att främja djurskydd och bidra till en veterinärmedicinsk utveckling i Östeuropa.

DiÖ är en liten ideell förening, medlemsantalet ligger runt 100. Alla i föreningen arbetar ideellt. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Arbetet startades 1991 som ett projekt inom Djurens Rätt (som då hette Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök). Sedan 1994 är Djurskydd i Östeuropa en fristående förening. DiÖ är medlem i World Society for the Protection of Animals (WSPA), en paraplyorganisation för djurskyddsföreningar över hela världen. På engelska kallar vi oss för Baltic Animal Care.

Här finns det en beskrivning hur det hela började.

Vi arbetar i första hand genom att förmedla bidrag till dem som arbetar aktivt på plats, främst med problem som rör hemlösa hundar och katter. Just nu hjälper vi djurhem i Lettland, Polen, Litauen och Ryssland. Vår verksamhet bygger på gåvor från faddrar, medlemmar och andra gåvogivare och målet är att hjälpa både på kort och lång sikt.

Vi vill även påverka till en bättre djurhållning i respektive land och har stött kastreringskampanjer och även under årens lopp bidragit till utbildning av veterinärer i kastrering och annan smådjursvård.

Vår ambition är att stödja seriösa verksamheter, där man förutom arbete med omhändertagande av djur också jobbar för förbättrad djurhållning och djurskyddslagstiftning i respektive land.

Medlemsavgiften - 150 skr per år - räcker för fullvaccinering av hund eller katt.